Điện lực Lào Cai: Nối dài “nguồn sáng”

Để có được thành quả đó, song song với công tác tiếp nhận lưới điện và tổ chức bán lẻ điện đến tận hộ dân, trong những năm qua Cty Điện lực Lào Cai luôn trú trọng đến công tác đầu tư lưới điện nông thôn nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng điện, giảm tổn thất điện năng tại các khu vực nông thôn đồng thời mở rộng lưới điện đến những vùng sâu, vùng xa góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Mở rộng lưới điện nông thôn

Hoạt động trên một địa bàn rộng, địa hình hiểm trở phức tạp nhưng với nỗ lực không ngừng của ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, trong những năm gần đây Cty Điện lực Lào Cai luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch do Tổng Cty Điện lực miền Bắc giao.

Năm 2013, điện thương phẩm đạt 1.088 triệu kWh, doanh thu 1.687,32 tăng 130,27 % so với năm 2012. Cty đã tập trung thay thế định kỳ được 16.292 công tơ đạt 125% kế hoạch NPC giao. Đến nay, toàn tỉnh đã có 94.339 hộ/tổng số 111.035 hộ tại 144/144 xã được sử dụng điện lưới quốc gia, đạt tỉ lệ 85 %.

Điện lực Lào Cai

Điện lực Lào Cai

Để có được thành quả đó, song song với công tác tiếp nhận lưới điện và tổ chức bán lẻ điện đến tận hộ dân, trong những năm qua Cty Điện lực Lào Cai luôn trú trọng đến công tác đầu tư lưới điện nông thôn nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng điện, giảm tổn thất điện năng tại các khu vực nông thôn đồng thời mở rộng lưới điện đến những vùng sâu, vùng xa góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Lưới điện đã được Cty quan tâm đầu tư, sửa chữa theo hướng phục vụ công tác kinh doanh. Các dự án XDCB, sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên đã tập trung vào việc chống quá tải, nâng tiết diện dây dẫn, san tải, thay dây dẫn cũ nát để nâng cao chất lượng điện năng góp phần không nhỏ vào việc giảm tổn thất, riêng khu vực nông thôn tổn thất đã giảm từ 10,96% năm 2012 xuống còn 8,58% trong năm 2013. Cty đã đẩy nhanh công tác tiếp nhận tài sản lưới điện tại khu vực nông thôn do tỉnh làm chủ đầu tư, kịp thời cấp điện cho nhân dân tại các khu vực chưa có điện và nâng cao chất lượng điện áp.

Năm 2013 Cty Điện lực Lào Cai đã tập trung đầu tư xây dựng và cải tạo lưới điện trên địa bàn tỉnh đưa tổng số các dự án đã và đang triển khai xây dựng là 27 dự án với quy mô: Xây dựng mới trên 255 Km đường dây trung áp; 315 Km đường dây hạ áp 0,4 kV; 157 TBA có tổng công suất 19 625 KVA; cải tạo trên 215 Kmđường dây hạ áp 0,4 kV, với tổng mức đầu tư trên 265 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Cty đã phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền các chương trình tiết kiệm điện với kết quả là đã tiết kiệm được 18,368 triệu kwh tương đương 1,69% tổng sản lượng điện thương phẩm của cả năm 2013.

Không ngừng đổi mới

Ông Phan Tử Lượng – Giám đốc Cty điện lực Lào Cai cho biết: Năm 2014 Cty với mục tiêu “ Phát huy, áp dụng sáng kiến tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh” và “Năm văn hóa an toàn lao động và kỷ luật lao động” trong sản xuất kinh doanh. Cty xác định mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2014 là phải đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được Tổng Cty giao. Tập trung, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa trong sản xuất kinh doanh. Duy trì, củng cố công tác an toàn lao động, đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người không có TNLĐ xảy ra.

Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm các hệ thống các qui chế, qui định theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008, nâng cao năng lực hoạt động của các DN Điện lực. Đồng thời thực hiện chương trình 5S và duy trì thực hiện văn hóa doanh nghiệp; Tăng năng suất lao động, duy trì và phát triển hoạt động SXKD khác để ổn định nâng cao thu nhập cho CBCNV. Mục tiêu điện thương phẩm đạt 1.410 triệu Kwh, giảm tỉ lệ tổn thất xuống còn 3,5%, tiết kiệm điện năng 1,8 triệu kwh.

Để đạt được các mục tiêu đề ra Cty đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, tiếp tục tập trung cho công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn. Năm 2014 ngoài các dự án chuyển tiếp, Cty tiếp tục thực hiện các dự án mới với tổng số vốn dự kiến 285 tỷ. Trong đó vốn KHCB là 70 tỷ đồng. Về kế hoạch sửa chữa lớn năm 2014 Cty sẽ thực hiện 50 hạng mục với tổng giá trị 9,75 tỷ đồng.

Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, Cty tập trung quản lý, kiểm soát chặt chẽ từ khâu lập dự án đầu tư, thẩm định phê duyệt, chất lượng khảo sát và thiết kế. Quản lý chặt chẽ tiến độ và chất lượng các dự án ĐTXD và sửa chữa lớn.Triển khai hoàn thành 80% giá trị kế hoạch sửa chữa lớn trước quí III. Thực hiện nhanh chóng các thủ tục nghiệm thu, hoàn công, quyết toán và giải ngân các dự án ĐTXD, các hạng mục sửa chữa lớn.

Đặc biệt, Cty đẩy mạnh công tác quản lý kỹ thuật và an toàn lao động. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các văn bản qui định, hướng dẫn về công tác ATVSLĐ, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác ATVSLĐ. Nâng cao chất lượng và nội dung công tác huấn luyện các kiến thức ATVSLĐ, tập trung huấn luyện thực hành, tổ chức diễn tập tại hiện trường. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra sát hạch.

Tăng cường kiểm tra hiện trường và xử lý nghiêm minh các vi phạm. Coi mỗi vi phạm là một hành động trực tiếp gây nguy hiểm đến tính mạng của bản thân và đồng nghiệp. Nâng cao các biện pháp kỹ thuật đảm bảo vận hành lưới điện ổn định, thực hiện kết nối điều khiển đóng cắt các máy cắt Recloser từ xa. Bố trí kế hoạch cắt điện hợp lý, thực hiện tốt việc theo dõi tính toán độ tin cậy cung cấp điện phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện được giao.

Tiếp tục phát động phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trong toàn Cty, áp dụng các tiến bộ khoa học nhất là việc sử dụng các phần mềm vào phục vụ công tác SXKD.

Đối với công tác kinh doanh điện năng Cty sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống đo đếm dùng cho việc phân tích tổn thất. Áp dụng công nghệ mới trong quản lý hệ thống đo đếm, ghi chỉ số công tơ. Đảm bảo vận hành tối ưu hệ thống, giảm thiểu các chỉ số SAIDI, SAIFI, MAIFI để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, cấp điện ổn định cho khách hàng. Tập trung thực hiện công tác giảm tổn thất điện năng, làm tốt việc quản lý và thay thế định kỳ hệ thống đo đếm. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ tất cả các khâu trong kinh doanh bán điện…

Theo ông Phan Tử Lượng: Với việc nỗ lực triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để năng lực sản xuất kinh doanh của Cty trong những năm qua không ngừng được cải thiện, nâng cao. Đặc biệt là việc lưới điện nông thôn Lào Cai ngày một mở rộng, những đường dây cũ nát, cột tre cột gỗ dần được thay thế bằng đường dâyxây dựng mới cột bê tông vững chắc, nguồn điện về nông thôn liên tục an toàn và chất lượng mang ánh sáng đến với đồng bào các dân tộc anh em, lưới điện đã thực sự vươn xa, vươn dài đến vùng sâu vùng xa.