Tag: công ty cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

Các sản phẩm của Đông Trùng Hạ Thảo cung cấp trên thị trường mang những yếu tố khác biệt ở chỗ: Sản phẩm sạch và tự nhiên từ việc nuôi trồng, cam kết không sử dụng bất kỳ một loại