Tag: nhân vật

VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ

Đến năm 1910, Đại hội Phụ nữ quốc tế họp tại Copenhagen (Thủ đô Đan Mạch) đã quyết định lấy ngày 8 tháng 3 hằng năm làm "Ngày Quốc tế phụ nữ", ngày đoàn kết đấu tranh của phụ nữ